Status maj 2016
TAK for den flotte indsats – 260 børn er nu med i CPAP studiet.

Vi mangler altså kun 40 børn for at nå målet på 300 børn.

status maj 2016

status maj 2016 del2

 

HUSK ☺

1) TERMINSVÆGT på ”udgåede” børn:

Selvom at barnet ikke deltager i CPAP-studiet længere, skal vi prøve at aftale med forældrene, at vi får lov til at veje barnet omkring termins tidspunktet, da en manglende vægt kan påvirke det samlede resultat af undersøgelsen.

 

2) Hvad gør du, hvis barnet påny får behov for CPAP-behandling efter at denne er afsluttet?

Barnet skal først have CPAP-behandling i den periode som et nødvendigt. Når inklusionskriterierne igen er opfyldt kan CPAP-behandlingen afvikles efter samme fremgangsmåde som tidligere. Her udfyldes nye registreringsark som hedder “Gentaget CPAP-afvikling” – disse findes i projektmappen.

 

3) Må man reducere i CPAP-trykket inden randomisering?

CPAP-trykket må reduceres indtil, at barnets aktuelle GA > 28 uger. Hvis man syntes, at CPAP-trykket skal reduceres efter, at barnet har en GA på 29 uger eller mere, skal man i stedet gennemgå om inklusionskriterierne for deltagelse i CPAP-studiet er opfyldt!