CPAP studiet handler om afvikling af CPAP behandling til meget for tidligt fødte børn. Undersøgelserne skal give svar på, hvordan meget for tidligt fødte børn bedst kommer ud af CPAP behandling.

Baggrund

Børn, der fødes for tidligt, har ikke fuldt udviklede lunger, og de har derfor ofte brug for hjælp til vejrtrækningen. Til dette anvendes CPAP behandling, som hjælper med at holde lungerne udfoldede, så barnet ikke skal bruge unødvendigt mange kræfter på at trække vejret. Der er megen viden om selve CPAP behandlingen, men kun begrænset viden om, hvordan man bedst afslutter behandlingen. Det giver risiko for, at CPAP behandling fortsætter i længere tid end nødvendigt.

Formål

Formålet med undersøgelsen er at finde ud af, hvilken metode der er bedst i forbindelse med ophør af CPAP-behandling. Vi vil undersøge, hvilken indflydelse de to metoder har på barnets vækst, og varigheden af CPAP- og iltbehandling. Vi vil derfor trække lod om, hvilken af de to metoder til ophør af CPAP-behandling barnet skal modtage:

  1. Ophør af CPAP-behandling med gradvis reduktion i CPAP-trykket. Hvis barnet mod forventning ikke kan klare at trykket reduceres, øges det igen.
  2. Ophør af CPAP-behandling, hvor barnet tages ud af CPAP. Hvis barnet mod forventning ikke kan undvære CPAP genetableres denne.

Under ophør af CPAP-behandlingen observeres jeres barn efter afdelingens sædvanlige retningslinjer.

Den øvrige behandling børnene modtager vil være helt uafhængig af, hvilken metode for ophør af CPAP-behandling barnet tildeles. Børn, der indgår i CPAP-studiet, skal ikke have taget ekstra blodprøver eller andre undersøgelser. De to metoder for ophør af CPAP-behandling er ikke forbundet med øget risiko for barnet. Forældre-barn kontakt er mulig under ophør af CPAP-behandlingen og uafhængig af, hvilken behandling barnet modtager.

Deltagelse i undersøgelsen er frivillig, og det er til enhver tid muligt at træde ud af undersøgelsen. Før et barn kan deltage i undersøgelsen, modtager forældrene mundtlig og skriftlig information om undersøgelsen, og forældrerne skal underskrive en erklæring på, at deres barn må deltage. Forældrene har mulighed for, at se hele den videnskabelige beskrivelse af undersøgelsen. Læs her. De oplysninger vi indhenter er omfattet af tavshedspligt.

Når resultaterne af undersøgelsen offentliggøres, vil det udelukkende dreje sig om en sammenligning af de to behandlingsgrupper, og det enkelte barn vil ikke kunne genkendes.

Undersøgelsens resultater vil give vigtig viden om ophør af CPAP-behandling,  således at for tidligt fødte børn i fremtiden vil få maksimalt udbytte af behandlingen.

Kontakt os for at høre mere om studiet

Tilmeld dig opdateringer

Indtast din e-mail-adresse for at blive tilmeldt og modtage påmindelser om nye indlæg via e-mail. Du kan altid afmelde dig igen.

Kontakt

Christina Friis Jensen, projektansvarlig læge
Perinatal Epidemiologisk Forskningsafsnit, Børneafdelingen
Palle Juul-Jensens Blvd. 99
8200 Aarhus N
Tlf.: 7845 3407
Kontakt