CPAP-studiet er en undersøgelse om ophør af CPAP-behandling hos børn født før 32. graviditetsuge.

CPAP-behandling til for tidligt fødte børn er givet siden 1971, og grundlaget for behandlingen er velundersøgt. Derimod findes der begrænset viden om, hvordan CPAP-behandlingen bedst afsluttes.

Aktuel forskning viser usikkerhed omkring den nuværende  metode til ophør af CPAP-behandling. Derfor er denne undersøgelse vigtig for at belyse om ændret metode, for ophør af CPAP-behandlingen, kan bidrage til at mindske risikoen for astma og astmatisk bronkitis.

CPAP-studiet blev påbegyndt d. 1/9 2012 og forventes afsluttet d. 31/12 2016. Vi forventer at 300 børn vil deltage.

Når undersøgelsen er afsluttet sammenlignes to metoder til ophør af CPAP-behandling ved at bruge barnets vægt som mål for, hvor påvirket lungerne er blevet, og dermed belyse om den ene måde at afslutte CPAP behandlingen på er bedre end den anden.

Studiet er godkendt af Videnskabsetisk Komité i 2012.

Forskergruppen

Læge og ph.d. studerende

Christina Friis Jensen
Projektansvarlig Christina Friis Jensen. Uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2007. Færdiggøre speciallægeuddannelsen til børnelæge i 2018.

Vejledere

Tine Brink Henriksen
Overlæge, professor, ph.d. Tine Brink Henriksen

Finn Ebbesen
Overlæge, professor, dr. med. Finn Ebbesen

Anna Sellmer Sørensen
Læge og ph.d. Anna Sellmer Sørensen

 

Tilmeld dig opdateringer

Indtast din e-mail-adresse for at blive tilmeldt og modtage påmindelser om nye indlæg via e-mail. Du kan altid afmelde dig igen.

Kontakt

Christina Friis Jensen, projektansvarlig læge
Perinatal Epidemiologisk Forskningsafsnit, Børneafdelingen
Palle Juul-Jensens Blvd. 99
8200 Aarhus N
Tlf.: 7845 3407
Kontakt